Aktieindexobligation

Nordiska bolag Extra 129AN

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
108,30 110,30 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Danmark DANSKE 10 % 236,50 98,05 -58,54 %
Finland Fortum Oyj 10 % 14,17 21,07 48,70 %
Sverige HM B 10 % 246,10 190,11 -22,75 %
Finland METSB 10 % 6,18 5,64 -8,70 %
Norge MOWI 10 % 126,07 220,96 75,26 %
Sverige MTG B 10 % 103,25 94,12 -8,85 %
Finland Nokia 10 % 4,58 3,81 -16,82 %
Sverige SEB A 10 % 102,42 88,76 -13,34 %
Sverige TEL2 B 10 % 75,10 136,76 82,10 %
Norge Yara 10 % 321,00 369,91 15,24 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     9,23 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 109,88 %
Utveckling för Nordiska bolag Extra 129AN -1,55 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 129AN
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 107%
Emissionsdag: 2017-02-09
Förfallodatum: 2020-02-10
Återbetalningsdag: 2020-02-27
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085437
Börs: NASDAQ Stockholm