Aktieindexobligation

Asien 130AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
121,45 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Asia S&P Pan Asia Low Vol SEK 100 % 2 362,23 2 892,62 22,45 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 123,58 %
Utveckling för Asien 130AA 10,40 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 130AA
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 105%
Emissionsdag: 2017-03-15
Förfallodatum: 2020-03-16
Återbetalningsdag: 2020-04-02
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085593
Börs: NASDAQ Stockholm