Aktieindexobligation

Hålbarhet Europa 134AE

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
105,17 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 114,61 %
Utveckling för Hålbarhet Europa 134AE -4,39 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 134AE
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 120%
Emissionsdag: 2017-09-28
Förfallodatum: 2021-09-29
Återbetalningsdag: 2021-10-18
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086484
Börs: NASDAQ Stockholm