Aktieindexobligation

Hålbarhet Global 136AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
104,40 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Global Solactive Sustainable Goals World MV Index 100 % 275,97 298,80 8,27 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 109,51 %
Utveckling för Hålbarhet Global 136AG -5,10 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 136AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 115%
Emissionsdag: 2017-12-08
Förfallodatum: 2021-12-08
Återbetalningsdag: 2021-12-27
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086872
Börs: NASDAQ Stockholm