Aktieindexobligation

Svenska Kvalitetsbolag Extra 136AS

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
107,43 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige ALIVNE 10 % 1 084,00 913,60 -15,72 %
Sverige AXFO 10 % 161,00 207,60 28,94 %
Sverige AstraZeneca 10 % 542,00 867,95 60,14 %
Sverige ESSITY B 10 % 250,00 283,75 13,50 %
Sverige HM B 10 % 196,70 203,85 3,63 %
Sverige MTG B 10 % 124,80 79,86 -36,01 %
Sverige SEB A 10 % 97,20 91,74 -5,62 %
Sverige Securitas 10 % 145,60 149,53 2,70 %
Sverige SKA B 10 % 181,40 203,50 12,18 %
Sverige TEL2 B 10 % 102,50 137,48 34,12 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     9,79 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 110,77 %
Utveckling för Svenska Kvalitetsbolag Extra 136AS -2,34 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 136AS
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 110%
Emissionsdag: 2017-12-07
Förfallodatum: 2021-12-08
Återbetalningsdag: 2021-12-27
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086880
Börs: NASDAQ Stockholm