Aktieindexobligation

Hålbarhet Global 138AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
111,21 115,00 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Global Solactive Sustainable Goals World MV Index 100 % 254,21 290,49 14,27 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 118,27 %
Utveckling för Hålbarhet Global 138AG 1,10 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 138AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 128%
Emissionsdag: 2018-02-15
Förfallodatum: 2022-02-22
Återbetalningsdag: 2022-03-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087011
Börs: NASDAQ Stockholm