Aktieindexobligation

Svenska Kvalitetsbolag Extra 138AS

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
119,49 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 127,76 %
Utveckling för Svenska Kvalitetsbolag Extra 138AS 8,62 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 138AS
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 120%
Emissionsdag: 2018-02-15
Förfallodatum: 2022-02-22
Återbetalningsdag: 2022-03-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087029
Börs: NASDAQ Stockholm