Aktieindexobligation

Asien 140AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
108,39 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 115,94 %
Utveckling för Asien 140AA -1,46 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 140AA
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 120%
Emissionsdag: 2018-04-26
Förfallodatum: 2022-04-26
Återbetalningsdag: 2022-05-13
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087128
Börs: NASDAQ Stockholm