Aktieindexobligation

Hålbarhet Global 143AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
107,77 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 113,79 %
Utveckling för Hålbarhet Global 143AG -2,03 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 143AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 135%
Emissionsdag: 2018-09-06
Förfallodatum: 2022-09-06
Återbetalningsdag: 2022-09-23
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087383
Börs: NASDAQ Stockholm