Aktieindexobligation

Asien 144AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
108,54 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 117,37 %
Utveckling för Asien 144AA -1,33 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 144AA
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 120%
Emissionsdag: 2018-11-01
Förfallodatum: 2022-11-01
Återbetalningsdag: 2022-11-18
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087490
Börs: NASDAQ Stockholm