Aktieindexobligation

Hålbarhet Global 144AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
112,40 114,40 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 105,93 %
Utveckling för Hålbarhet Global 144AG 2,18 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 145AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 140%
Emissionsdag: 2018-12-06
Förfallodatum: 2022-12-06
Återbetalningsdag: 2022-12-23
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087722
Börs: NASDAQ Stockholm