Aktieindexobligation

Asien 148AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
104,67 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 110,21 %
Utveckling för Asien 148AA -4,85 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 148AA
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 125%
Emissionsdag: 2019-03-22
Förfallodatum: 2023-03-22
Återbetalningsdag: 2023-04-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006088209
Börs: NASDAQ Stockholm