Aktieindexobligation

Hålbarhet Global 149AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
109,47 - 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 116,22 %
Utveckling för Hålbarhet Global 149AG -0,49 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 149AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 130%
Emissionsdag: 2019-05-09
Förfallodatum: 2023-05-10
Återbetalningsdag: 2023-05-30
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006088340
Börs: NASDAQ Stockholm