Aktieindexobligation

Hållbarhet Global 150AG

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
106,74 108,74 10 000 kr

Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 107,48 %
Utveckling för Hållbarhet Global 150AG -2,97 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 150AG
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 130%
Emissionsdag: 2019-06-13
Förfallodatum: 2023-06-14
Återbetalningsdag: 2023-07-04
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006090221
Börs: NASDAQ Stockholm