Aktieindexobligation

Norden Bas 963AN

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
122,14 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Norden Nordic Balance 15% (SEK) 100 % 143,72 206,50 43,68 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 123,15 %
Utveckling för Norden Bas 963AN 22,14 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 963AN
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 53%
Emissionsdag: 2014-02-20
Förfallodatum: 2019-02-20
Återbetalningsdag: 2019-03-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005503646
Börs: NASDAQ Stockholm