Aktieindexobligation

Norden Extra 964AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
150,29 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Norden Nordic Balance 15% (SEK) 100 % 141,80 205,24 44,74 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 151,45 %
Utveckling för Norden Extra 964AX 36,63 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 964AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 115%
Emissionsdag: 2014-03-13
Förfallodatum: 2019-03-13
Återbetalningsdag: 2019-04-01
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005504024
Börs: NASDAQ Stockholm