Aktieindexobligation

Sverige Extra 965AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
118,77 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 297,86 349,58 17,36 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 119,79 %
Utveckling för Sverige Extra 965AX 7,97 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 965AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 114%
Emissionsdag: 2014-05-08
Förfallodatum: 2019-05-08
Återbetalningsdag: 2019-05-27
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005704244
Börs: NASDAQ Stockholm