Aktieindexobligation

Sverige Extra 970AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
131,55 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 273,28 384,21 40,59 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 136,53 %
Utveckling för Sverige Extra 970AX 19,59 %
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 970AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 90%
Emissionsdag: 2014-10-16
Förfallodatum: 2019-10-16
Återbetalningsdag: 2019-11-04
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006081402
Börs: NASDAQ Stockholm