Aktieindexobligation

Sverige Extra 975AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
109,51 111,51 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 344,03 393,66 14,42 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 111,54 %
Utveckling för Sverige Extra 975AX -0,45 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 975AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 80%
Emissionsdag: 2015-03-19
Förfallodatum: 2020-03-19
Återbetalningsdag: 2020-04-07
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006082509
Börs: NASDAQ Stockholm