Aktieindexobligation

Sverige Extra 979AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
120,22 122,22 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 319,71 409,24 28,00 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 122,40 %
Utveckling för Sverige Extra 979AX 9,29 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 979AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 80%
Emissionsdag: 2015-08-20
Förfallodatum: 2020-08-20
Återbetalningsdag: 2020-09-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083374
Börs: NASDAQ Stockholm