Aktieindexobligation

Sverige Extra 981AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
121,76 123,76 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 306,70 398,98 30,09 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 124,07 %
Utveckling för Sverige Extra 981AX 10,69 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 981AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 80%
Emissionsdag: 2015-10-15
Förfallodatum: 2020-10-15
Återbetalningsdag: 2020-11-03
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083713
Börs: NASDAQ Stockholm