Aktieindexobligation

Sverige Extra 984AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
128,39 130,39 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Sweden Balance 15 % 100 % 287,96 398,98 38,55 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 130,84 %
Utveckling för Sverige Extra 984AX 16,72 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 984AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 80%
Emissionsdag: 2016-01-14
Förfallodatum: 2021-01-14
Återbetalningsdag: 2021-02-02
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084158
Börs: NASDAQ Stockholm