Portföljobligation

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.
Sälj - Den underliggande marknaden har i de flesta fall fallit mer än 25 procent i värde sedan starten, samtidigt som kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre i värde. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att sälja denna placering, för att realisera en begränsad förlust och ha möjlighet att ta del av framtida uppgångar
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.
Vinstsäkra Sälj Behåll Mer om symbolerna
Portföljobligation
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBO 961PF Rekommendation: behåll. 118,94 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 961PF 2019-01-14
SHBO 961PX Rekommendation: behåll. 138,88 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 961PX 2019-01-14
SHBO 962PF Rekommendation: behåll. 115,52 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 962PF 2019-02-11
SHBO 962PX Rekommendation: behåll. 134,39 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 962PX 2019-02-11
SHBO 963PF Rekommendation: behåll. 111,99 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 963PF 2019-03-11
SHBO 963PX Rekommendation: behåll. 127,28 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 963PX 2019-03-11
SHBO 964PF Rekommendation: behåll. 111,42 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 964PF 2019-04-01
SHBO 964PX Rekommendation: behåll. 128,23 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 964PX 2019-04-01
SHBO 965PF Rekommendation: behåll. 103,61 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 965PF 2019-05-27
SHBO 965PX Rekommendation: behåll. 110,59 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 965PX 2019-05-27
SHBO 966PF Rekommendation: behåll. 100,89 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 966PF 2019-06-26
SHBO 966PX Rekommendation: behåll. 104,89 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 966PX 2019-06-26
SHBO 967PF Rekommendation: behåll. 101,14 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 967PF 2019-07-22
SHBO 967PX Rekommendation: behåll. 105,18 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 967PX 2019-07-22
SHBO 968PF Rekommendation: behåll. 100,74 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 968PF 2019-09-09
SHBO 968PX Rekommendation: behåll. 105,15 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 968PX 2019-09-09
SHBO 969PF Rekommendation: behåll. 100,52 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 969PF 2019-10-07
SHBO 969PX Rekommendation: behåll. 104,85 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 969PX 2019-10-07
SHBO 970PF Rekommendation: behåll. 102,38 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 970PF 2019-11-04
SHBO 970PX Rekommendation: behåll. 111,50 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 970PX 2019-11-04
SHBO 971PF Rekommendation: behåll. 100,45 102,45 Portföljobligation Portföljobligation Bas 971PF 2019-12-02
SHBO 971PX Rekommendation: behåll. 106,05 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 971PX 2019-12-02
SHBO 972PF Rekommendation: behåll. 100,95 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 972PF 2020-01-07
SHBO 972PX Rekommendation: behåll. 108,14 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 972PX 2020-01-07
SHBO 973PF Rekommendation: behåll. 100,90 102,90 Portföljobligation Portföljobligation Bas 973PF 2020-02-03
SHBO 973PX Rekommendation: behåll. 108,42 110,42 Portföljobligation Portföljobligation Extra 973PX 2020-02-03
SHBO 974PF Rekommendation: behåll. 99,45 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 974PF 2020-03-02
SHBO 974PX Rekommendation: behåll. 104,14 106,14 Portföljobligation Portföljobligation Extra 974PX 2020-03-02
SHBO 975PF Rekommendation: behåll. 99,37 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 975PF 2020-04-07
SHBO 975PX Rekommendation: behåll. 103,07 105,07 Portföljobligation Portföljobligation Extra 975PX 2020-04-07
SHBO 976PX Rekommendation: behåll. 103,08 105,08 Portföljobligation Portföljobligation Extra 976PX 2020-05-19
SHBO 977PX Rekommendation: behåll. 103,03 105,03 Portföljobligation Portföljobligation Extra 977PX 2020-06-16
SHBO 978PX Rekommendation: behåll. 104,38 106,38 Portföljobligation Portföljobligation Extra 978PX 2020-07-14
SHBO 979PX Rekommendation: behåll. 110,38 112,38 Portföljobligation Portföljobligation Extra 979PX 2020-09-08
SHBO 980PX Rekommendation: behåll. 112,74 114,74 Portföljobligation Portföljobligation Extra 980PX 2020-10-06
SHBO 981PX Rekommendation: behåll. 111,93 113,93 Portföljobligation Portföljobligation Extra 981PX 2020-11-03
SHBO 982PX Rekommendation: behåll. 112,44 114,00 Portföljobligation Portföljobligation Extra 982PX 2020-12-01
SHBO 983PX Rekommendation: behåll. 114,62 116,62 Portföljobligation Portföljobligation Extra 983PX 2020-12-30
SHBO 984PX Rekommendation: behåll. 119,47 121,47 Portföljobligation Portföljobligation Extra 984PX 2021-02-02

Uppdaterad 23:47. Källa Millistream.