Portföljobligation

Portföljobligation Bas 964PF

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
112,30 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Råvaror Commodity Balance 15 % 15 % 127,37 86,62 -31,99 %
Tillväxtmarknader Emerging Markets Balance 20 % 15 % 162,60 171,27 5,34 %
Norden Nordic Balance 15% (SEK) 35 % 141,80 208,52 47,06 %
Sverige World Balance 15 % 35 % 193,81 232,55 19,99 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 112,13 %
Utveckling för Portföljobligation Bas 964PF 12,30 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 964PF
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 50%
Emissionsdag: 2014-03-13
Förfallodatum: 2019-03-13
Återbetalningsdag: 2019-04-01
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005503992
Börs: NASDAQ Stockholm