Portföljobligation

Portföljobligation Bas 969PF

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
102,91 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Råvaror Commodity Balance 15 % 15 % 121,29 83,08 -31,50 %
Tillväxtmarknader Emerging Markets Balance 20 % 15 % 192,39 148,89 -22,61 %
Sverige Sweden Balance 15 % 35 % 309,35 343,49 11,04 %
Sverige World Balance 15 % 35 % 213,84 232,58 8,76 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 102,56 %
Utveckling för Portföljobligation Bas 969PF 2,91 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 969PF
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 37%
Emissionsdag: 2014-09-18
Förfallodatum: 2019-09-18
Återbetalningsdag: 2019-10-07
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005705100
Börs: NASDAQ Stockholm