Portföljobligation

Portföljobligation Extra 984PX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
135,23 137,23 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Tillväxtmarknader Emerging Markets Balance 20 % 20 % 121,12 173,47 43,23 %
Sverige Sweden Balance 15 % 40 % 287,96 398,98 38,55 %
Sverige World Balance 15 % 40 % 170,52 264,61 55,18 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 136,91 %
Utveckling för Portföljobligation Extra 984PX 22,94 %
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 984PX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 80%
Emissionsdag: 2016-01-14
Förfallodatum: 2021-01-14
Återbetalningsdag: 2021-02-02
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084141
Börs: NASDAQ Stockholm