Valutaobligationer

EUR/USD SHBO 122VX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
- - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Valuta EURUSD 100 % 1,14 1,13 -1,33 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     -1,33 %
Produktutveckling
Utveckling för EUR/USD SHBO 122VX -
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 122VX
Emissionskurs: 106 %
Deltagandegrad: 135%
Emissionsdag: 2016-05-16
Återbetalningsdag: 2019-05-29
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084422
Börs: NASDAQ Stockholm